Wii

已發售遊戲

平台 遊戲名稱 繁中版發售日 日版發售日 美版發售日 歐版發售日 澳洲發售日
Wii
舞動壞利歐工作室 未發行 2006.12.02 2007.01.15 2007.01.12 2007.01.25
Wii
超級紙片瑪利歐 未發行 2007.04.19 2007.04.09 2007.09.14 2007.09.20
Wii
瑪利歐足球前鋒 CHARGED 未發行 2007.09.20 2007.07.30 2007.05.25 2007.06.07
Wii
瑪利歐派對8 未發行 2007.07.26 2007.05.29 2007.06.22 2007.07.19
Wii
超級瑪利歐銀河 未發行 2007.11.01 2007.11.12 2007.11.16 2007.11.29
Wii
瑪利歐&索尼克 AT 北京奧運 未發行 2007.11.22 2007.11.06 2007.11.23 2007.11.22
Wii
任天堂明星大亂鬥X 未發行 2008.01.31 2008.03.09 2008.06.27 2008.06.26
WiiWare
瑪利歐醫生 & 細菌撲滅 未發行 2008.03.25 2008.05.26 2008.05.20 2008.05.20
Wii
瑪利歐賽車Wii 未發行 2008.04.10 2008.04.27 2008.04.11 2008.04.24
Wii
超級瑪利歐棒球場 家庭棒球 未發行 2008.06.19 2008.08.25 未發行 未發行
Wii
壞利歐樂園大震盪 未發行 2008.07.24 2008.09.22 2008.09.26 2008.09.25
Wii
以Wii來玩 瑪利歐網球GC 未發行 2009.01.15 2009.03.09 2009.03.06 2009.03.26
WiiWare
遊玩本大爺工作室 未發行 2009.04.29 2010.03.28 2010.04.30 2010.05.20
Wii
瑪利歐&索尼克 AT 溫哥華奧運 未發行 2009.11.05 2009.10.13 2009.10.16 2009.10.15
Wii
新 超級瑪利歐兄弟 Wii 2010.07.03 2009.12.03 2009.11.15 2009.11.20 2009.11.12
Wii
超級瑪利歐銀河2 2010.12.04 2010.05.27 2010.05.23 2010.06.11 2010.07.01
Wii
SUPER MARIO COLLECTION 特別包裝 未發行 2010.10.21 2010.12.12 2010.12.03 2010.12.02
Wii
瑪利歐綜合運動 未發行 2010.11.25 2011.02.07 2011.01.28 2011.01.27
Wii
瑪利歐&索尼克 AT 倫敦奧運 未發行 2011.12.08 2011.11.15 2011.11.18 2011.11.17
Wii
人生街道Wii 未發行 2011.12.01 2011.12.05 2011.12.23 2012.01.05
Wii
瑪利歐派對9 2012.06.29 2012.04.26 2012.03.11 2012.03.02 2012.03.08

虛擬平台遊戲

平台 遊戲名稱 原始平台 日版發售日 美版發售日 歐版發售日 澳洲發售日
Wii・VC
大金剛 FC/NES 2006.12.02 2006.11.19 2006.12.08 2006.12.07
Wii・VC
超級瑪利歐64 N64 2006.12.02 2006.11.19 2006.12.08 2006.12.07
Wii・VC
瑪利歐兄弟 FC/NES 2006.12.12 2006.11.19 2006.12.08 2006.12.07
Wii・VC
壞利歐森林 FC/NES 2006.12.12 2006.11.19 2006.12.08 2006.12.07
Wii・VC
大金剛JR. FC/NES 2006.12.02 2006.12.04 2006.12.22 2006.12.22
Wii・VC
超級瑪利歐兄弟 FC/NES 2006.12.02 2006.12.25 2007.01.05 2007.01.05
Wii・VC
超級瑪利歐世界 SFC/SNES 2006.12.02 2007.02.05 2007.02.09 2007.02.09
Wii・VC
瑪利歐的超級繪圖方塊 SFC/SNES 2006.12.19 未發行 2007.09.14 2007.09.14
Wii・VC
瑪利歐賽車64 N64 2007.01.30 2007.01.29 2007.01.26 2007.01.26
Wii・VC
耀西的蛋 FC/NES 2007.03.06 2007.07.09 2007.05.18 2007.05.18
Wii・VC
大金剛JR.的算數遊戲 FC/NES 2007.03.27 2007.09.03 2007.04.20 2007.04.20
Wii・VC
超級瑪利歐兄弟2 FC/NES 2007.05.01 2007.10.01 2007.09.14 2007.09.14
Wii・VC
瑪利歐高爾夫公開賽 FC/NES 2007.07.24 2007.06.18 2007.05.11 2007.05.11
Wii・VC
超級瑪利歐USA FC/NES 2007.08.10 2007.07.02 2007.05.25 2007.05.25
Wii・VC
紙片瑪利歐 N64 2007.07.10 2007.07.16 2007.07.13 2007.07.13
Wii・VC
拆屋工 FC/NES 2008.02.05 2007.11.19 2007.08.24 2007.08.24
Wii・VC
耀西故事 N64 2007.10.30 2007.09.17 2007.10.26 2007.10.26
Wii・VC
超級瑪利歐兄弟3 FC/NES 2007.12.11 2007.11.05 2007.11.09 2007.11.09
Wii・VC
耀西的餅乾 FC/NES 2008.06.10 2008.04.07 2008.04.04 2008.04.04
Wii・VC
超級瑪利歐RPG SFC/SNES 2008.06.24 2008.09.01 2008.08.22 2008.08.22
Wii・VC
大金剛3 FC/NES 2008.07.23 2008.07.14 2009.01.09 2009.01.09
Wii・VC
瑪利歐高爾夫64 N64 2008.09.30 2008.10.06 2009.01.23 2009.01.23
Wii・VC
任天堂明星大亂鬥 N64 2009.01.20 2009.12.21 2009.06.12 2009.06.12
Wii・VC
超級瑪利歐賽車 SFC/SNES 2009.06.09 2009.11.23 2010.04.02 2010.04.02
Wii・VC
瑪利歐網球64 N64 2010.08.31 2010.06.28 2010.06.18 2010.06.18
Wii・VC
大金剛原版 FC/NES 未發行 未發行 2010.10.29 未發行
Wii・VC
瑪利歐派對2 N64 2010.11.02 2010.12.20 2010.12.24 2010.12.24
Wii・VC
超級瑪利歐兄弟25周年紀念版 FC/NES 2010.11.11 未發行 未發行 未發行

客串遊戲

平台 遊戲名稱 日版發售日 美版發售日 歐版發售日 澳洲發售日

[ Top ]